Incasso minnelijke traject

Bij het uit handen geven van uw opdracht, nemen wij uw opdracht binnen 24 uur in behandeling. Wij bestuderen de grondslag van uw vordering en tevens de verhaalbaarheid van uw vordering. Aan de hand daarvan ontvangt u een opdrachtbevestiging van ons, zodat u weet dat de zaak in behandeling is. Uw debiteur wordt direct door ons gesommeerd tot betaling van uw vordering alsmede de buitengerechtelijke kosten en rente. Voor u als opdrachtgever valt dit traject onder het ‘’NO WIN NO FEE’’ traject. Indien debiteur weigert te betalen, zullen wij met u overleggen om gerechtelijke maatregelen te nemen jegens uw debiteur. Hiertoe ontvangt u vooraf een kosten opgave van ons, zodat u weet welke kosten verbonden zijn om jegens uw debiteur gerechtelijke maatregelen te treffen. Voorafgaand aan dit traject, weet waar u aan toe bent. Bovendien kunt u dan zelf bepalen of het u waard vindt de zaak gerechtelijk door te zetten of uw vordering als oninbaar af te boeken.

Comments are closed.